Dönüşüm nasıl kendini gösterdi?

Gençlik yıllarımdan beri özgürlüğün peşindeyim. Sevgi ve onay almaktan, iyi olmaktan, başkalarını mutlu etmekten, kıskançlıktan, rekabetten, düşük öz benlikten, nefretten, saldırganlıktan, suçluluk ve utançtan özgür olmak…  Daha bir farklı deyiş ile stresli bir zihinden özgür olmayı ve zihin hapishanesinden çıkabilmeyi aradım. Kendimi sevmek ve kabul etmek istedim. Gerçek kendim olmak istedim.  Ne istediğimden emindim ama bunu nasıl elde edeceğimi bilmiyordum. Yaşım ilerledikçe ne istediğimi unutmaya başladım. Bende ‘sirkin’ bir parçası oldum.  Koşullandırılmanın beni uyuşturmasına alışmaya başladım ve kendimden gittikçe daha da uzaklaştım. Adeta bir hapishanede idim ve buna neden olan şüpheci ve güvensiz zihnimdi. Byron Katie’nin Çalışma’sı bana stres dolu, hapseden zihnimden nasıl çıkabileceğimin yolunu  4 soru gibi cok kolay bir yöntemle gösterdi.   Ben Çalışma’ya inanıyorum. Hayatımı Çalışma’yı uygulamaya, ona hizmet vermeye adadım. Ben Çalışma’yı seviyorum. O çalışıyor ve çok etkili. Çalışma hayatımda deneyimlediğim en etkili kişisel farkındalık yöntemi.  Herkesi kendi otantik öz benliklerini bulmak için Çalışma’yı öğrenmeye ve kullanmaya davet ediyorum.   Sadece stresli düşüncelerimizin bizdeki ıstırabın kaynağı olduğunu ve bunları dört soru ile ne kadar kolay sorgulayabileceğimizi ve çevirmeler ile tersine dönüştürebileceğimizi ve sizin için doğru olanları bulmanız için.  Mutlu, doyumlu ve yaşam sevinci ile dolu olmak mümkün.

The Work, çevirisiyle Çalışma kısaca nedir?

Çalışma basit olmasına rağmen, acı ve keder çekmemize sebep olan, stres yaratan, ilişkilerimizde ve iş hayatımızda bizi kısıtlayan düşüncelerimizi ve inançlarımızı farkına varıp, sorguladığımız güçlü bir kişisel sorgulama yöntemidir. Stresli düşüncelerimizi ve kısıtlayıcı inançlarımızı tanımayı öğrenerek ve onları dört soru ve çevirmeler ile karşılayarak barışı ve mutluluğu deneyimler ve hayatımızda bilge, kararlı adımlar atmamıza imkân sağlayan alanlar açacak bir anlayışı bulabiliriz.

Çalışma’ya zihinlerini ve kalplerini soruları dürüstçe yanıtlamak için açmaya gönüllü herkes ulaşabilir. “O beni dinlemeli.”  “Dünya tehlikeli.”  “Benim daha çok paraya ihtiyacım var.” İnsanlar nazik olmalı.” “Çocuklarım ortalığı toplamalı.” “Çok yapılacak işim var.” Bu gibi düşünceler hayatımızı yönlendirebilir, bizde stres, hüzün, kargaşalık ve ıstırap yaratabilir. Bu düşüncelere inandığımız zaman sağlığımızı, ilişkilerimizi, ya da öğrenme, bilge ve sevecen davranma kabiliyetimizi kaybedebiliriz. Bu düşünceleri farkına vararak, dört soruyu dürüst bir şekilde cevaplayarak ve çevirmelerin bizim için nerede doğru olduğunu bularak, düşüncelerimizi derin bir anlayışla ve şefkatle karşılayabiliriz. Bu bizde barış, köklü bir dönüşüm ve bilge, sevecen davranmak için alan yaratır.

Çalışma bizi zihnimizi açmaya ve içimizdeki sağduyunun ve iyiliğin bizi eğitmesine olanak sağlar. Uygulandığında, Çalışma, hayatınızda, işinizde ve ilişkilerinizde çok köklü bir etki yapabilir. Çalışma pek çok yerlerde, buna hastaneler, organizasyonlar, okullar, bağımlılık ve gazi programları, özel ve profesyonel yaşamlarında daha mutluluk, enerji ve netlik bulmak isteyen kişiler dâhil olmak üzere, dünyanın her tarafında pratik olarak uygulanmakta ve de sunulmaktadır.

Aşağıdakiler de olmak üzere, Çalışma, hayatta ve işimizde birçok alanda barışı sağlar: Şimdiki ve geçmişteki aile ilişkileri Kişisel ve profesyonel ilişkiler Yaratıcı  engellerle çalıştığımızda Ebeveynlik yaptığımızda (tüm yaştaki çocuklara) Travma ve sevdiklerimizin kaybı Vücut ve Sağlık sorunları Endişe ve Depresyon Bağımlılıklar ve sağlıksız davranış kalıpları Çatışma  hayatında  uzlaşım Parasal stres Atletik  performans ve katılım Seminerden anımsadığım kadarıyla 4 soru ve tersine çevirmeler var. Zihni esnetmek ve duyguların ağırlığından kurtulmak için harika bir yöntemdir.

Nasıl yapılır Çalışma?

Çalışma (The Work) kendi içinize bakmanız ve şimdiye kadar beklediğiniz doğruyu ve bilgeliği bulmak için bir davettir.  Bu bizim stresli ve hayat kısıtlayan düşüncelerimizi ve inançlarımızı şefkat ile karşılamamız ve daha olasılıklara ve barışa açılmamız için bir fırsattır. Bu basit soruları kendimizin samimi cevaplarımızla karşıladığımız zaman, sonuç çok derin ve yaşam değiştirici olabilir.

Çalışma önemli iki bölümden oluşur.

Birinci adım: stresli düşünce ve / veya inançları belirlemek, acılara neden ve / veya sınırlayan düşünce ve inançları belirlemektir. Bunun için “Komşunu Yargıla” Çalışma formunu, Evrensel İnanç Listesini, odaklanmış bir soru kullanabiliriz (ben neden korkuyorum, ne için öfkeli, üzgün veya endişeliyim? Başkalarına ne tavsiyelerim var?) veya sükûnet içinde stresli bir anda ne düşündüğümü fark etmem yeterlidir. Bulduğumuz düşüncelerimizi kısa ve basit cümleler ile yazmamız yeterlidir. Ruhsal ya da akılcı olmamız, bu bizim kendi stresli düşüncelerimizi ham haliyle karşılamak bizim için mükemmel bir fırsattır. Üzgün bir çocuğun olduğu gibi yazarız: “Paraya ihtiyacım var”, “Ben…. İstiyorum “; “O beni sevmiyor” “Onların… Yapması gerekir” gibi. Düşüncelerimizi bize geldikleri gibi yazmak ve sonra bu düşünce ve inançlarımızla ile ilgili sorulara cevap verirken yazdığımız andaki gibi olmak çok önemlidir.

İkinci Adım: Soruları cevaplama Çalışma bir meditasyondur. Bu farkındalık, barış ve anlayış ile ilgilidir. Bu pozitif olmak ‘fikrini değiştirmek için veya’ anlamaya ‘çalışan veya ilgili değildir. Her soruya cevap verirken, zaman ayırır, derin düşünür ve kendi dürüst cevaplarımızın soruları karşılamak için ortaya çıkmasını sağlarız. Bu düşünce dünyasını keşfetmek olarak kendimizi ne olursa olsun gözlemler için kullanılabilir olması için izin veririz, hisler, görüntüler ve anlayışlar ortaya çıkmaktadır. Eğer fark edersek kendimize gerekçe ve savunma taşınıyor isek, durup ve yavaşça geri sorulara taşırız. Eğer dürüstçe sorulara cevap verirsek Çalışma çalışır. Bu hakkında doğru ya da yanlış değil, kendi özgürlüğümüzü açıkça gerçeğe bakmak için bir fırsattır.

Bir Kolaylaştırıcı (Facilitator) ile veya kendi kendimize Çalışma’yı yapmak: Soruları yanıtlamak süreci, bize soruları sorarak, bizim odaklanmamızı destekleyecek ve cevaplarımızı dinleyecek bir Kolaylaştırıcı ile yapılabilir. Çalışma aynı zamanda “her-seferinde -bir inanç” çalışma formunu bir rehber olarak kullanarak kendi ortamımızda gerçekleştirilene bilinir. Eğer kendi kendimize uyguladığınızda bu 4 soru ve tersine çevirmeler için cevap yazmak çok önemlidir. Bu soruşturmayı odaklanmış tutmamıza yardımcı olur ve zihninize anlayış ve öğrenmenin daha muhtemel olduğu bir mesafeden kendisini deneyimlemesine fırsat verir.

Çalışma’yı Yapmak:

Her seferde bir inanç Çalışma’yı uygulamak için Stresli düşünce ve inançlarınızın olduğu listeden veya da Komşunu Yargılama Formundan stresli düşünce veya inançlarınızdan birini seçeriz. Bir seferde tek inanç ile çalışmak ve aynı inancı 4 soru ve tersine çevirmeler aracılığıyla (sorgulama süreci) sonuna kadar götürmek çok önemlidir.

Dört Soru:

 1. Bu doğru mu? Basit bir evet ya da hayır cevabı için davet edilir. Her iki cevap da uygundur. ‘Doğru’ cevap yoktur. Kendinizi açıklamak veya haklı çıkarmak, savunmak gibi bir eğiliminiz varsa dikkat ederiz. Basit bir evet ya da hayır yeterli olmasına izin veririz. Eğer ‘hayır’ cevabını verirsek 3. soruya doğrudan gidebiliriz.
 2. Bunun kesinlikle doğru olduğunu bilebilir misiniz? Yine sadece bir “evet” veya “hayır” cevabı yeterlidir. Her iki cevap da olur ve bunu gerçekten irdelemek için kendimizi zaman almaya davet ederiz. Kesinlikle ne olduğunu biliyor muyuz? İhtiyaç duyulan veya en iyisi nedir? Geleceği veya başka bir kişinin zihnini bilebilir miyiz?
 3. Bu düşünceye inandığımız zaman nasıl tepki veriyoruz, neler oluyor? Acele etmeyiz ve bu düşünceye inandığımız zaman vücudumuzda neler hissettiğimizi, nasıl hareket ettiğimizi ve hayatımızı nasıl yaşadığımızı düşünürüz. Gözlerimizi kapatır ve zihninizi geçmiş ve / veya geleceğe yolculuk nereye gittiğini izleyebiliriz. Ne görüntüler geldiğine dikkat ederiz. Bu düşünce inandığımız / tutunduğumuz zaman ne elde ettiğimizi kendimize sorup ve cevaplarımız ortaya çıkması için kendimize izin veririz. (Sorgulamamızı destekleyecek daha ayrıntılı alt-sorular için “Uygulayıcı Kılavuzu’na” veya “Her-Seferinde- tek-İnanç” Çalışma formuna bakınız.)
 4. Bu düşünce olmasaydı kim olurdunuz? Gözlerimizi kapatır ve bir an için bu düşünceye sahip olmasaydık neler hissedebileceğimizi deneyimleriz. Hikâyemiz olmadan baktığımızda, o kişi, diğer insanlar ve / ya da durumlar hakkında nelerin farkına varıyoruz? Acele etmeyiz ve kendimize hissetmek ve farkına varmanız için izin veririz.

Tersine Çevirmeler

Tersine çevirmeler stresli düşüncelerimize ve inançlarımıza bağlandığımız zamanlarda doğru olduğuna inandığımız şeyler için diğer bakış açılarını dikkate almamız için bir fırsattır. Bizim orijinal düşüncemizi tersine çevirmek için bir sürü olasılık vardır ve her biri bize hiç belki de dikkate almadığınız veya hiç farkına varmadığımız bir iç görüş ve anlayışı getirebilir. Her tersine çevirme için – en az 3 özgün ve samimi örnek buluruz. Orijinal düşünce kadar veya daha fazla doğru olabilir. Bu kalbimizi ve zihnimizi başka nelerin mümkün olabileceğine açmak ve bununla birlikte gelen barış ve özgürlüğü bulmak için bir fırsattır. Kendimize her tersine çevirme ve örnek bulmak için zaman tanırız. Tersine çevirmeler şaşırtıcı ve alçak gönül eştirici olabilir. Tersine çevirmeler suçlama hakkında değildir – onlar, kendinize sevecen olduğumuz ve onları içinize aldığınız zaman kendimizi ve başkalarına anlayış için güçlü bir pencere sunar ve bir düşünceye, İnanç’a veya korkuya takıldığınızda mevcut olmayan zihin dengemizi deneyimlememize izin verir. Tersine çevirmeleri düşüncemizi 4 soruya tabi tuttuktan sonra yapmak önemlidir. Sorgulama öncesinde direk olarak tersine çevirmeleri yapmak sert veya reddetmek gibi hisselide bilinir ki bu da Çalışma’nın amacı değildir.

Düşünceyi Tersine Çevirmek.

Düşünceyi çalıştığımız cümlenin elverdiği değişik birçok şekilde tersine çeviririz. Her tersine çevirim için, bunun orijinal düşünce veya ondan da fazla doğru olduğunu gösterecek dair en az 3 özgün ve samimi örnek bulabiliriz. Özgün düşüncede kullanılan ifadeleri kullanırız. (Yani Ahmet beni dinlemiyor.) Düşünceyi tam tersine(zıddına) çevirin. (Yani Ahmet beni dinliyor) Örnek: Dün Ona bir soru sordum ve o yanıtladı. Ben çöpü almasını ondan rica ettim ve o da yaptı.

Düşünceyi diğerine tersine çevirmek (Yani ben Ahmet’i dinlemiyorum) Örnekler: O sesi kısmak için bana rica etti ve ben yapmadım. Zamanında olmamı istedi ve ben olmadım. O geçirdiği gün hakkında bana konuşuyordu ve ben akşam yemeğini düşünüyordum. Düşünceyi kendi etrafınızda tersine çevirin. (Yani Ben kendimi dinlemiyorum.) Örnekler: Ben daha fazla uyku istiyorum ve geç saatlere kadar uyumuyorum. Daha fazla para kazanmam gerektiğini söylüyorum ve sonra da pahalı kahveler satın alıyorum. Düşüncemi kullanarak tersine çevirme: Eğer bir nesne veya vücudunuzun etrafında Çalışma yaptığımız zaman – bazen “Benim düşünce” etrafında tersine çevirme yapıp ne bulduğunuzu görebilirsiniz. Örneğin, “. – Para stresli” “Düşüncelerim – özellikle Para ile ilgili olanları – stresli” diye tersine çevirebiliriz.

Sorgulamayı tamamladığımızda (ve Çalışmayı beraber yaptığımız kişiye) kendimize sessizliğin hediyesini veririz. Çalışma Soruları yanıtlamayı tamamladıktan sonra içimizde çalışmaya devam eder ve sonradan yapılan analiz veya tavsiyelerde deneyim izimin gücünü azaltır.

Örnek Sorgulama

Aşağıda yazılı Çalışma için bir örnektir. Bazen bize bağıran ve bize yakın birisi için yaptığımız bir örnektir. Çalışma’yı uygulayan her kişi için – cevaplar kişisel ve kendimize aittir ve bizim kendi farkındalığımızın oluşmasını ve öğrenmemizi sağlayacaktır. Burada yaptığımız bu sorgulamayı takip ederken sizleri de kendi hayatlarınızdan size bağırmamasının gerekli olduğunu düşündüğünüz birisini düşünmeye davet ediyoruz.

İnanç: Bana bağırmamalı.

 1. Bu doğru mu? Evet
 2. Bunun kesinlikle doğru olduğunu biliyor muyum? Hayır (Zihnim “Hayır” cevabını o anda bu yakınımın içinde neler olduğunu veya o anda benim için en iyisinin ne olduğunu bilemeyeceğimi farkına vararak buldum).
 3. Ben bu düşünceye inandığımız zaman nasıl tepki veriyorum, ne oluyor? Vücudum sıkışıyor. Yüzüm kızarıyor. Kalbim çarpıyor. Kızıyorum ve şok oluyorum. Boğazım kapanıyor. Yüzüm büzüşüyor. Yakınımı küçümseme ile karşılıyorum. Onu dinlemiyorum. Ondan uzaklaşıyorum – Bedenimle ve ifademle onu dinlemediğimi gösteriyorum. Ona “bana bağırma” diye bağırıyorum! Aklım okulda olduğum zamanlar bana bir öğretmenin bana nasıl bağırdığına gidiyor ve korkmuş ve utanmış halim aklıma geliyor. Onun bana sadece bağırdığı imgeleri görüyorum. Diğer insanların bize baktığını ve yanlış bir şeyler yaptığımı görüyorum. Panikliyorum. Kendimi bir kurban gibi muamele ediyorum. Kendimi zayıf buluyor ve sonra ona karşı gelmediğim için kendime kızıyorum. Onu tedirgin ettiğim için kendimi suçluyorum. Bu düşünceye takıldığım zaman neler elde ediyorum.  Onun söylediklerini dinlemek ve gerçekten onun söylediklerini içime almıyorum. Bu konuda haklı oluyorum ve onu yanlış yapmıyorum. Kontrolü bir anlamda elimde tutuyorum. Eğer bu düşünceye inanmazsam onun sürekli olarak bana bağıracağını düşünüyorum. Aksi takdirde bağırmanın kabul edilir bir durum olacağını ve herkesin bana bağırabileceğini düşünüyorum. Bu düşünceye bağlandığım zaman, yakınımı dinleyemiyorum. Ona kendimi yakın hissedemiyorum. Onun gözlerine bakmıyorum. Anda kalamıyor, onun ne demek istediğini içime alamıyorum. Huzur içinde olamıyorum.
 4. “Bana bağırmamalı.” Düşüncesine olmasaydı kim olurdum? Vücudum daha sakin ve rahat olurdu. Daha meraklı olurdum. Onun yüzüne bakar ve onun kızgın olduğunu ve gözlerinden onun masumiyetini görebilirdim. Onu umursadığımı hissedebilirdim. Daha sakin olur ve onun ne söylediğini işitiyorum. Ona açık bir cevap vermediğim zamanlar benden nefret ettiğini işitirdim ve bunu nerede yaptığımı bulabilirdim. Ona karşı bağırmadan düşünebilir ve konuşabilirdim.

Tersine Çevirmeler

‘Bana bağırmamalı.’

Tersine: Bana bağırmalı. Örnekler:

 • O bunu bana birçok kez ve ben hala bunu yapıyorum. Bunu duymadım çünkü o başka bir şey deniyor. • Onun kızgın olduğunu ve sonraki adımda ne yapacağını bilmesi için net bir cevap istemini anlayabiliyorum ve ben bunu ona vermiyorum. O zaman onun öfkeli olacağını bulabiliyorum.
 • Çünkü bu onun için bu anda dürüst bir istek. Benim zihnimde bu onu ezmekten veya onunla hiç iletişim içinde olmamaktan daha iyidir.

Diğerine: Ona bağırmamalıyım. Örnekler:

 • Ben de ona bağırıyorum ve bu da çatışmayı çözmüyor.
 • Ona bağırdıktan sonra kendimi berbat hissediyorum.
 • Ona bağırdığım zaman benden uzaklaşıyor ve sonra onunla iletişim kuramıyorum. Onu seviyorum ve ona bağırdığım zamanlar onun ne kadar stres içine girdiğini görebiliyorum.

Kendime: Kendime bağırmamalıyım. Örnekler:

 • Bana bağırdığı zaman ben kendime bağırıyorum (onu kızdırdığım için kendimi suçluyorum) ve daha sonra açık düşünemiyorum ve onun açıkça ne söylediğini işitemiyorum.
 • Kendime daha fazla hızlı düşünemediğim için bağırıyorum ve bu durumu daha da kötü yapıyor.
 • Ona bağırdığım için kendime bağırıyor ve sonra da kendimi çok daha öfkeli ve sinirli hissediyorum ve onunla bir iletişim kuramıyorum ve onu işitemiyorum.

Güzel! Online seanslar yaptığınız gibi sertifikalı bir programınız da var anladığım kadarıyla…

Çalışma’yı şunlar için sunuyorum:

İşletmeler: Kurumsal Liderlik için, Menajerler, Ekipler ve Çalışanlar için. Bireyler, Çiftler, Aileler ve Gruplar: Kişisel Koçluk ve Danışmanlık Atölye Çalışmaları Internet (Online) Kursları Aynı zamanda genel konuşmalar ve tanıtıcı sunular sunuyoruz. Tüm oturumları İngilizce yâda Türkçe olarak verebiliyoruz. Çalışma’yı aşağıdaki kategorilerde herhangi birinde sunabiliriz: İlişkiler, Sağlık ve Hastalık, Kanser,  Özgüven, Ebeveynlik, Çocuklar, Kaygı, Tanrı, İş ve Kariyer, Para, Vücut ve Yaşlanma, Ölüm, İflas, Boşanma, Şiddetli Geçimsizlik, Şiddet, Bağımlılıklar, İhtilaf ve Çatışmalar, Başarı, Savaş, Politika, Sınav Korkusu, Panik Atak, Depresyon, Hırs, Kıskançlık, İntikam, Nefret, Affetmek, Şikâyetlerimiz, Beklentilerimiz, Kırgınlıklar ve Küskünlükler, Haklı Olmak, Mükemmeliyetçilik ve Hata Yapma Korkusu, Ertelemelerimiz, Zaman Yönetimi, Düşünce Kalıplarımız, Yargılar/ Etiketlemeler. Seanslar tipik olarak 30 dakikadan 1,5 Saat’e kadar sürer. Çoğunlukla çalışmalarımız telefon aracılığıyla veya yüz yüze olmaktadır. Grup seansları da düzenlenir. Seanslar yerel şahıslar için kişisel olarak yapılabilir.

Sertifika Profili için aşağıdaki web sitesine bakabilirsiniz:

http://www.thework.com/facilitators.php?show=profile&fid=209&lang_cd=en&sst=|&scntry=TR|Turkey&slang=|#fsearch

Teşekkürler

http://www.revolutionaryfire.com/index.php/soylesi/item/42-feza-karakoc

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir